aktivManager Suite

Sustav aktivManager Suite je aplikacijska platforma namijenjena implementaciji širokog spektra aplikacija za upravljanje dokumentima, sadržajem i projektima.

Aplikacijska platforma aktivManager izrađena je generički i univerzalno kako bi omogućila visok stupanj prilagodbe i nadogradnje ovisno o potrebama korisnika neovisno o tipu i broju poslovnih procesa koje korisnici koriste. U skladu s time platforma je namijenjena ubrzanoj izvedbi raznolikih vrsta sustava za upravljanje dokumentima, primjerice od jednostavnih digitalnih arhiva s jedne strane, do visoko specijaliziranih i/ili integriranih sustava za upravljanje dokumentima s kompleksnim poslovnim procesima i brojnim dodatnim mogućnostima za specijalizirane poslovne djelatnosti s druge strane, kao što su primjerice sustavi za upravljanje dokumentima u farmaceutici. Izvedena je tako da nudi robusnost, skalabilnost i sigurnost u radu s velikim brojem korisnika sustava.

Cijela platforma aktivManager je tehnološki zasnovana na različitim tehnologijama, većinski izvedenim u programskom jeziku Java, a pri izvedbi modula sustava koristio se niz otvorenih standarda, kao što su primjerice OASIS OpenDocument i zapis podataka u obliku XML dokumenata, te različiti web servisi, što je omogućilo jednostavniju integracija svih aktivManager modula s drugim sustavima.

Sustav aktivManager je inicijalno zamišljen kao visoko modularan što je omogućilo mogućnost postupnog uvođenja sustava po fazama i dijelovima te isporuke različitih funkcionalnosti prema potrebama korisnika u različitim fazama, a sastoji se od niza modula koji odvojeno ili međusobno integrirani čine cjelinu funkcionalnog sustava.

Rješenja po mjeri

Rješenja su prilagođena potrebama svakog pojedinog korisnika.

Paketna rješenja

Standardna ponuda gotovih rješenja i modula

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

Onpremise

Opcije sustava aktivManager Suite su sljedeće:

aktivManager Document Management Module Enterprise

Rješenje aktivManager Document Management Module Enterprise (ili aktivManager DMME), skraćeno i aktivManager Enterprise, je također jezgreni i glavni modul sustava aktivManager, ali u drugačijem obliku arhitekture i konfiguracije sustava, koji isto pruža niz osnovnih funkcionalnosti za rad s dokumentima, kao što su kreiranje i uređivanje dokumenata, zaštićen i siguran pristup dokumentima, verzioniranje dokumenata, životni ciklusi i podrška za workflow dokumenata, arhiviranje dokumenata, isporuka dokumenata i slično, ali i određene dodatne funkcionalnosti potrebne većim korisnicima (tzv. enterprise tipu korisnika).

Važno je za napomenuti da je aktivManager DMME temeljen je na upotrebi sustava Opentext Documentum. Kompanija OpenText je tržišni lider u ponudi IT rješenja iz područja Enterprise Content Managementa.

Rješenje aktivManager DMME slično je već opisanom rješenju aktivManager DMMS, s tom razlikom da niz osnovnih funkcionalnosti za pohranu i dohvat dokumenata, kao i opis radnog slijeda upravljanja dokumentima ostvaruje izravnom integracijom sa sustavom Documentum, te ne može raditi samostalno.

Platforma nudi niz osnovnih funkcionalnosti kao što su:

 • pristup sustavu preko grafičkog web sučelja
 • prilagodbu sustava potrebama korisnika, u načelu kroz konfiguraciju i s manjim programskim izmjenama
 • višejezični rad s korisničkim sučeljem sustava
 • jednostavnost rada s korisničkim sučeljem za krajnje korisnike
 • sljedivost svih promjena izvedenih nad podacima / dokumentima u sustavu na nivou pojedinih korisnika ili na nivou dokumenata
 • podrška za enkripciju sadržaja (dokumenata) i digitalno potpisivanje (dokumenata)
 • integracija sustava i poslovnih procesa s drugim sustavima
 • visok stupanj integracije s ostalim aktivManager modulima

Visok stupanj integracije rješenja aktivManager DMMS i DMME s ostalim aktivManager modulima omogućava implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja koje se može proširiti izvan poslovne domene upravljanja dokumentima, kao što je primjerice upravljanje projektima, upravljanje servisnim održavanjem, napredno uređivanje sadržaja za objavu na internet portalima ili u nekom od obliku (npr. PDF, MS Office i sl.) te uvoz postojećih dokumenata na različite načine.

aktivManager Document Management Module Standard

Rješenje aktivManager Document Management Module Standard (ili aktivManager DMMS), skraćeno i aktivManager Standard, je jezgreni i glavni modul sustava aktivManager koji pruža niz osnovnih funkcionalnosti za rad s dokumentima, kao što su kreiranje i uređivanje dokumenata, zaštićen i siguran pristup dokumentima, verzioniranje dokumenata, životni ciklusi i podrška za workflow dokumenata, arhiviranje dokumenata, isporuka dokumenata i slično, namijenjen prvenstveno manjim i srednjim tvrtkama korisnicima. U načelu, namijenjen je manjim i srednjim tvrtkama korisnicima.

Platforma nudi niz osnovnih funkcionalnosti kao što su:

 • pristup sustavu preko grafičkog web sučelja
 • kreiranje novih dokumenata na temelju predodređenih predložaka
 • pregled sadržaja dokumenata
 • uređivanje dokumenata
 • uređivanje atributa dokumenata
 • uvoz i izvoz dokumenata iz sustava
 • check-out/check-in funkcionalnost
 • brisanje dokumenata
 • verzioniranje dokumenata
 • prikaz svih inačica dokumenta
 • relacije s drugim dokumentima i objektima (npr. projektima, zadacima, lokacijama)
 • prikaz objekata u relacijama
 • isporuka dokumenata drugim korisnicima

Rješenje aktivManager DMMS koristi vlastitu relacijsku bazu podataka kao repozitorij za dokumente u koju se pohranjuju značajke dokumenata i sam sadržaj dokumenta. To znatno pojednostavljuje uvođenje i održavanje sustava (npr. backup i brisanje) i povećava sigurnost spremljenih dokumenata jer nije moguć izravan pristup do datoteka preko datotečnog sustava.