e.Upravni postupak

Omogućuje praćenje predmeta upravnih postupaka I. i II. stupnja prema Zakonu o općem upravnom postupku s visokim stupnjem kontrole procesa.

Sustav omogućuje kontrolu i koordinaciju poslovnih procesa te uvid u sva zaduženja i statuse dovršenosti radnih aktivnosti. Skraćeno trajanje postupaka zahvaljujući nizu automatiziranih aktivnosti, od distribucije zadataka sudionicima u procesu do olakšane izrade internih i izlaznih dokumenata te njihovog otpremanja vanjskim primateljima.

Neka od bitnih obilježija sustava su:

 • virtualni registratori stranaka koji sadrži njihovu sveukupnu dokumentaciju te sve osobne i administrativne podatke, neovisno o lokaciji podnošenja ili rješavanja zahtjeva
 • mogućnost paralelne obrade više zahtjeva iste stranke
 • automatsko zaduživanje sudionika u procesu rješavanja prema poslovnoj logici dinamički reguliranoj od strane rukovoditelja
 • repozitorij tiskanica s automatskim popunjavanjem sadržaja u cilju olakšane izrade dokumenata
 • automatizacija aktivnosti otpreme (generiranje koverti i povratnica sa svim potrebnim podacima te izrada knjige otpreme) 

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

 • Jednostavnost rada
 • Razumljivost korisničkog sučelja
 • Samostalno definiranje teme korisničkog sučelja
 • Podržana single sign-on funkcionalnost
 • Jednostavna i brza pretraga dokumenata
 • Podržan radni slijed (workflow), poslovnih pravila i procedura
 • Kontinuirana edukacija korisnika za rad
cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise