e.Upravni postupak

Proces digitalizacije unutar tvrtke predstavlja ključni aspekt jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg poslovanja.

Omogućuje digitalno praćenje predmeta upravnih postupaka I. i II. stupnja prema Zakonu o općem upravnom postupku. Uz visok stupanj sigurnosti podataka sustava omogućuje kontrolu i koordinaciju poslovnih procesa te uvid u sva zaduženja i statuse dovršenosti radnih aktivnosti. Najveća prednost vidljiva je kroz skraćeno trajanje postupaka zahvaljujući nizu automatiziranih aktivnosti, od same distribucije zadataka sudionicima u procesu do olakšane izrade internih i izlaznih dokumenata te njihovog otpremanja vanjskim primateljima.

e.Upravni postupak kao dio integralne Governance platforme ujedno pruža osjećaj visoke razine unapređenja procesa te obuhvaća:

  • kreiranje virtualnih dosjea stranaka koji sadrži njihovu sveukupnu dokumentaciju te sve osobne i administrativne podatke, neovisno o lokaciji podnošenja ili rješavanja zahtjeva
  • mogućnost paralelne obrade više zahtjeva iste stranke
  • automatsko zaduživanje sudionika u procesu rješavanja prema poslovnoj logici dinamički reguliranoj od strane rukovoditelja
  • repozitorij tiskanica s automatskim popunjavanjem sadržaja u cilju olakšane izrade dokumenata
  • automatizacija aktivnosti otpreme (generiranje koverti i povratnica sa svim potrebnim podacima te izrada knjige otpreme) 
  •  visok stupanj integracije s ostalim aktivManager paketnim rješenjima što tvrtci omogućuje implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise