e.Arhiva

Služi za arhiviranje ulazne dokumentacije i obuhvaća digitalizaciju, arhiviranje te pretraživanje i pregled arhive dokumentacije.

Modul za arhiviranje dokumentacije omogućuje obuhvat dokumenta tj. skeniranje dokumenta te pohranu dokumenta u arhivski sustav, dodjelu prava pregleda te sučelje za pretraživanje i pregled arhiviranog dokumenta i pripadnih indeksnih podataka.

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

  • Jednostavnost rada
  • Razumljivost korisničkog sučelja
  • Samostalno definiranje teme korisničkog sučelja
  • Podržana single sign-on funkcionalnost
  • Jednostavna i brza pretraga dokumenata
  • Podržan radni slijed (workflow), poslovnih pravila i procedura
  • Kontinuirana edukacija korisnika za rad
cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise