e.Sjednice

Web rješenje za digitalno upravljanje sjednicama uključuje digitalizirano otvaranje sjednica, pripremu materijala, kreiranje dnevnog reda s pripadajućim točkama, odobravanje, reviziju, glasanje te digitalni/biometrijski potpis određenih odluka i rješenja.

Neka od bitnijih obilježja sustava su:

 • omogućava odrađivanje cjelokupne bilo koje vrste sjednice bez papira
 • uz mogućnost kreiranja dokumentacije kroz aplikaciju sustav omogućuje i upload dokumentacije u sustav
 • slanje obavijest sudionicima sjednice putem e-maila, SMS porukom
 • odobravanje dokumentacije i pripadajućeg materijala dnevnom redu, ishođenje suglasnosti organizacijskih jedinica sukladno matrici odgovornosti
 • glasanje putem aplikacije
 • upravljanje ulogama i pravima pristupa dokumentaciji i točkama dnevnog reda
 • mogućnost definiranja predložaka putem kojih se kreiraju zapisnici, rješenja, odluke
 • mogućnost pretraživanja dokumenata po ključnoj riječi

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

 • Jednostavnost rada
 • Razumljivost korisničkog sučelja
 • Samostalno definiranje teme korisničkog sučelja
 • Podržana single sign-on funkcionalnost
 • Jednostavna i brza pretraga dokumenata
 • Podržan radni slijed (workflow), poslovnih pravila i procedura
 • Kontinuirana edukacija korisnika za rad
cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise