Specifična rješenja-Pharma

aktivManager Sustav za registracijsku dokumentaciju za farmaceutske proizvode je zamišljen kao centralno mjesto za izradu, čuvanje, praćenje, mijenjanje dokumentacije potrebne za proces registracije određenog medicinskog proizvoda za određeno tržište.

Za svaku pojedinu vrstu dokumenta koji je sastavni dio registracije unaprijed su predefinirane forme za unos podataka kao i forme izlaznih dokumenta.

Sustav omogućuje praćenje pripreme dokumentacije, praćenje svih promjena kao i proces arhiviranja, ali i pretraživanja dokumentacije. Sustav omogućuje raspodjelu zadataka u procesu pripreme dokumentacije na sve zaposlenike pojedine organizacije, praćenje napretka u procesu izrade te mogućnost izvještavanja po svim bitnim kriterijima.

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

  • Jednostavnost rada
  • Razumljivost korisničkog sučelja
  • Samostalno definiranje teme korisničkog sučelja
  • Podržana single sign-on funkcionalnost
  • Jednostavna i brza pretraga dokumenata
  • Podržan radni slijed (workflow), poslovnih pravila i procedura
  • Kontinuirana edukacija korisnika za rad
cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise