e.Održavanje

Proces digitalizacije unutar svake tvrtke predstavlja ključni aspekt jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg poslovanja.

Uvođenjem paketnog rješenja e.Održavanje Korisnici imaju mogućnost digitalnog planiranja i praćenja radnih zadataka vezanih uz održavanje raznih vrsta postrojenja i uređaja. Kako bi se maksimalno pojednostavio rad i omogućio cjeloviti uvid u projekte održavanja i servisiranja, aplikacija omogućava planiranje održavanja i servisiranja za sve uređaje i dijelove koji se koriste na svim servisnim lokacijama.

Uzimajući u obzir periodičku prirodu poslova vezanih uz održavanje uvjetovanu raznim faktorima kao što su zakonski propisi o opremi, trajanje pojedinih certifikata, garancije i sl., sustav omogućava dugoročno planiranje troškova nabavke materijala i ostalih resursa potrebnih za obavljanje servisnih radnji. Ujedno, omogućeno je i praćenje kvarova na servisnim lokacijama i formiranje baze znanja o vrstama kvarova, mjerama predostrožnosti, popravcima, uzrocima kvarova. Korisnici sustava imaju uvid u sve servisne zadatke koje trebaju izvršiti, rokove za te zadatke, odobrene troškove i jednostavan način za unošenje povratnih informacija nakon obavljanja servisnih zadataka.

e.Održavanje kao dio integralne Governance platforme ujedno pruža osjećaj visoke razine unapređenja procesa te omogućava:

  • pristup sustavu preko grafičkog web sučelja
  • podržan rad s neograničenim brojem servisnih lokacija, servisnih jedinica/uređaja i dobavljača
  • praćenje stanja uređaja i pristup svim bitnim informacijama o svakom pojedinom uređaju
  • omogućen jednostavan pristup sustavu dobavljačima materijala i opreme
  • praćenje troškova prema dobavljačima
  • praćenje potraživanja prema korisnicima servisnih usluga
  • kreiranje planova održavanja na temelju pripremljenih predložaka
  • praćenje/usporedba planiranog i utrošenog vremena za pojedine servisne zadatke
  • visok stupanj integracije s ostalim aktivManager modulima što tvrtci omoguća implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja

e.Održavanje je cjelovito rješenje za vođenje zadataka vezanih uz servisno održavanje i praćenje svakog pojedinog uređaja. Pored samog planiranja i praćenja realizacije zadataka održavanja sustav će Vam omogućiti unos i siguran pregled sve dokumentacije vezane uz održavanje (ugovori, pravilnici, certifikati, zapisnici).

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise