e.Održavanje

Web aplikacija namijenjena planiranju i praćenju radnih zadataka vezanih uz održavanje raznih vrsta postrojenja i uređaja. Kako bi se maksimalno pojednostavio rad i omogućio cjeloviti uvid u projekte održavanja i servisiranja, aplikacija omogućava planiranje održavanja i servisiranja za sve uređaje i dijelove koji se koriste na svim servisnim lokacijama.

S obzirom na periodičku/cikličku prirodu poslova vezanih uz održavanje uvjetovanu raznim faktorima kao što su zakonski propisi o opremi, trajanje pojedinih certifikata, garancije i sl., sustav Vam omogućava dugoročno planiranje troškova nabavke materijala i ostalih resursa potrebnih za obavljanje servisnih radnji. S druge stane ovaj sustav Vam omogućava praćenje kvarova na servisnim lokacijama i formiranje baze znanja o vrstama kvarova, mjerama predostrožnosti, popravcima, uzrocima kvarova. Korisnici sustava imaju uvid u sve servisne zadatke koje trebaju izvršiti, rokove za te zadatke, odobrene troškove i jednostavan način za unošenje povratnih informacija nakon obavljanja servisnih zadataka. Na primjer, na ovaj način možete na godišnjoj bazi rezervirati vlastite resurse i planirati troškove za pojedine servisne zadatke. Planiranjem omogućavate i Vašim dobavljačima, kojima također možete osigurati ograničen pristup sustavu, uvid u narudžbe i njihov status. Neka od bitnijih obilježja sustava su:

 • pristup sustavu preko grafičkog web sučelja
 • podržan rad s neograničenim brojem servisnih lokacija, servisnih jedinica/uređaja i dobavljača
 • praćenje stanja uređaja i pristup svim bitnim informacijama o svakom pojedinom uređaju
 • omogućen jednostavan pristup sustavu dobavljačima materijala i opreme
 • praćenje troškova prema dobavljačima
 • praćenje potraživanja prema korisnicima servisnih usluga
 • kreiranje planova održavanja na temelju pripremljenih predložaka
 • praćenje/usporedba planiranog i utrošenog vremena za pojedine servisne zadatke
 • visoka prilagodljivost specifičnim korisničkim zahtjevima

aktivManager e.Održavanje je cjelovito rješenje za vođenje zadataka vezanih uz servisno održavanje i praćenje svakog pojedinog uređaja. Pored samog planiranja i praćenja realizacije zadataka održavanja sustav će Vam omogućiti unos i siguran pregled sve dokumentacije vezane uz održavanje (ugovori, pravilnici, certifikati, zapisnici).

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

 • Jednostavnost rada
 • Razumljivost korisničkog sučelja
 • Samostalno definiranje teme korisničkog sučelja
 • Podržana single sign-on funkcionalnost
 • Jednostavna i brza pretraga dokumenata
 • Podržan radni slijed (workflow), poslovnih pravila i procedura
 • Kontinuirana edukacija korisnika za rad
cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise