e.Uredsko poslovanje (DMS)

Proces digitalizacije unutar svake tvrtke predstavlja ključni aspekt jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg poslovanja.

Uvođenjem e.Uredskog poslovanja korisnici imaju mogućnost digitalizacije svih dokumenata koji se zaprimaju u tvrtku, omogućuje indeksiranje podataka s dokumenata za bržu i detaljniju pretragu dokumenata te brzu i efikasnu distribuciju krajnjim korisnicima.

Uz visok stupanj sigurnosti podataka e.Uredsko poslovanje predstavlja sustav elektroničkog uredskog poslovanja unutar kojeg korisnik ima omogućeno kreiranje i uređivanje dokumenata, zaštićen i siguran pristup dokumentima, verzioniranje dokumenata, kontrolirani radni tijek procesa i ovlasti unutar sustava, arhiviranje, otpremu dokumenata, kolaboraciju, te još mnogo drugih funkcionalnosti.

e.Uredsko poslovanje kao dio integralne Governance platforme ujedno pruža osjećaj visoke razine unapređenja procesa Uredskog poslovanja te obuhvaća:

 • kreiranje virtualnih dosjea predmeta
 • zaprimanje dokumenata, automatsko dodavanje urudžbenog broja dokumenta te unos ostalih matičnih podataka ključnih za daljnje upravljanje dokumetacijom
 • skeniranje ili uvoz dokumenta, označavanje preporučenih pošiljaka koje u posebnim omotnicama šalju sudovi, državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima 
 • administrativno-tehničku obradu akata
 • sljedivost svih promjena u sustavu na nivou pojedinih korisnika ili na nivou dokumenata na kojima se rade izmjene
 • podrška za enkripciju sadržaja i digitalne potpise
 • automatiziranu opremu dokumenata
 • arhiviranje dokumenata te obavijesti o potrebi za izlučivanjem dokumenata
 • izvještavanje prema unaprijed definiranim predlošcima
 • integracija s drugim sustavima koji se koriste u Vašoj tvrtci
 • visoki stupanj integracije s ostalim aktivManager paketnim rješenjima što tvrtci omogućava implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise