e.Upravljanje imovinom

Web aplikacija namijenjena vođenju i praćenju cjelokupne dokumentacije o pojedinoj jedinici imovine (pokretnina, nekretnina) na jednom mjestu. Sve jedinice imovine moguće je grupirati u vrste imovine, kao i za svaku pojedinu vrstu imovine definirati koje vrste dokumenata se mogu pratiti o istoj. Ovisno o vašim potrebama aplikacija omogućuje:

 • dodjelu radnih zadataka zaposlenicima
 • uvid u svu dokumentaciju pojedine jedinice imovine
 • praćenje realizacije postavljenih rokova i ciljeva
 • sljedivost svih promjena u sustavu na nivou pojedinih korisnika ili na nivou dokumenata na kojima se rade izmjene
 • visok stupanj integracije s ostalim aktivManager modulima što Vam omogućava implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja ne samo za upravljanje dokumentima, nego i za upravljanje projektima, servisnim održavanjem, napredno uređivanje sadržaja za objavu preko internet portala ili u nekom od drugih popularnih formata (PDF, MS Office), te uvoz postojeće dokumentacije u novi elektronski sustav za upravljanje dokumentima
 • siguran unosi i pregled sve dokumentacije vezane uz pojedinu jedinicu imovine (ugovori, zapisnici, izvadci).

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

 • Jednostavnost rada
 • Razumljivost korisničkog sučelja
 • Samostalno definiranje teme korisničkog sučelja
 • Podržana single sign-on funkcionalnost
 • Jednostavna i brza pretraga dokumenata
 • Podržan radni slijed (workflow), poslovnih pravila i procedura
 • Kontinuirana edukacija korisnika za rad
cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise