e.Javna nabava

Omogućuje da cjelokupan poslovni proces određenog tipa dokumentacije, od trenutka nastanka (izradom u samom sustavu, uvozom u elektroničkom obliku ili skeniranjem), nadalje kroz cijeli životni ciklus pa sve do njegovog arhiviranja – bude objedinjeno u aplikativnom rješenju gdje je sadržana poslovna logika sustava.

Na taj način, moguće je unaprijed odrediti:

 • sudionike/grupe ovlaštene za pokretanje određenih poslovnog procesa
 • sudionike/grupe u korisničkim ulogama u procesu
 • politiku verzioniranja dokumenata (uvjetovano promjenom sadržaja i/ili atributa)
 • generiranje automatskog naziva dokumenata određenog tipa
 • memorijske lokacije za pohranjivanje dokumenata
 • skup dozvoljenih akcija pojedinim korisničkim ulogama u ovisnosti od faze postupka
 • skup dozvoljenih atributa dokumenta (kako za uvid, tako i za promjenu),
 • dozvoljene veze medu različitim tipovima dokumenata, uključujući i automatsko povezivanje dokumenata
 • čarobnjake (eng. wizard) koji vode korisnike, korak po korak, kroz procese (npr. skeniranje dokumenata)

Automatizacijom radnih postupaka nad dokumentima uvodi se nadzor nad procesima koji se odvijaju u postupku obrade dokumenata i nadzor nad djelatnicima koji obavljaju pojedine postupke.

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

 • Jednostavnost rada
 • Razumljivost korisničkog sučelja
 • Samostalno definiranje teme korisničkog sučelja
 • Podržana single sign-on funkcionalnost
 • Jednostavna i brza pretraga dokumenata
 • Podržan radni slijed (workflow), poslovnih pravila i procedura
 • Kontinuirana edukacija korisnika za rad
cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise