e.Projekt

Web aplikacija namijenjena planiranju i vođenju raznih vrsta projekata unutar tvrtke koja uz evidenciju projekata i radnih zadataka vezanih uz projekte nudi i mnoge napredne mogućnosti. Ovisno o Vašim potrebama aplikacija omogućava:

 • planiranje i praćenje odvijanja projekata i radnih zadataka na projektima
 • dodjelu radnih zadataka zaposlenicima
 • praćenje realizacije postavljenih rokova i ciljeva
 • planiranje i praćenje stvarnog utroška radnog vremena zaposlenih (pojedinačno ili na nivou cijelih odjela) za pojedine projekte i radne zadatke
 • planiranje i izračun troškova dobavljača i izračun predviđenih ukupnih troškova za svaki radni zadatak ili projekt
 • praćenje stvarnih troškova vezanih uz pojedine zadatke i projekte te usporedbu s planiranim troškovima
 • praćenje zarade na projektima
 • izvještaji za korisnike ovisno o dodijeljenim pravima korisnika
 • mogućnost povezivanja dokumenata s projektima i radnim zadacima
 • visoka prilagodljivost specifičnim korisničkim zahtjevima

aktivManager e.Projekt omogućava praćenje izvođenja planiranih radnih zadataka (projekata) i uvid u rad svakog zaposlenika kako na pojedinom projektu, tako i općenito na svim projektima i time daje uvid u efikasnost i opterećenost svakog zaposlenika.

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

 • Jednostavnost rada
 • Razumljivost korisničkog sučelja
 • Samostalno definiranje teme korisničkog sučelja
 • Podržana single sign-on funkcionalnost
 • Jednostavna i brza pretraga dokumenata
 • Podržan radni slijed (workflow), poslovnih pravila i procedura
 • Kontinuirana edukacija korisnika za rad
cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise