e.Putni nalozi

Proces digitalizacije unutar svake tvrtke predstavlja ključni aspekt jednostavnijeg, bržeg i transparentnijeg poslovanja.

Uvođenjem paketnog rješenja e.Putni nalozi Korisnici imaju mogućnost digitalnog podnošenja i izrade zahtjeva za službenim putovanjima, izrade putnih naloga u sustavu te obračuna putnih troškova, dnevnica i kilometraža za službena putovanja u Hrvatskoj i inozemstvu temeljem podnesenog izvještaja sa putovanja.

Paketno rješenje e.Putni nalozi kao dio integralne Governance platforme ujedno pruža osjećaj visoke razine unapređenja procesa te omogućava:

  • automatsku izradu zahtjeva za službenim putovanjem i putnog naloga
  • automatsku izradu elektroničkog obračuna putnih troškova
  • pregled svakog zaposlenika nad statusom, isplatama i obračunima vlastitih putovanja
  • višerazinsko odobravanje od strane nadređenih osoba
  • automatski obračun dnevnica za više lokacija na jednom putnom nalogu
  • ispis izvješća o obračunatim putnim nalozima po vozilu, zaposleniku i statusu putnog naloga
  • visok stupanj integracije s ostalim aktivManager paketnim rješenjima što tvrtci omogućava implementaciju jedinstvenog i cjelovitog rješenja

Prednosti sustava

potpuna prilagođenost potrebama svakog pojedinog korisnika​

podržana višejezičnost i zapis tekstualnih podataka

jednostavna integracija s vanjskim sustavima

aplikacija prati sve radnje pojedinog korisnika (audit trail)

sustav podržava naknadno dodavanje proizvoljnog broja izvješća​

rad u aplikacijama kroz web preglednike

cloud_2

Cloud

hybrid_1

Hybrid

onpremise_1

On premise